Logopedia i Neurologopedia
Home

Logopedia i Neurologopedia

Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka przebiega w określonej kolejności Czas pojawienia się danych głosek w mowie jest stały, chociaż między rówieśnikami mogą wystąpić znaczne różnice w artykulacji, wynikające z uwarunkowań genetycznych, czy społecznych.

 

Jeżeli opóźnienie w pojawieniu się poszczególnych głosek wynosi więcej niż 8 miesięcy, należy skonsultować się z logopedą. Czasem zaburzenia mowy mogą wynikać z zaburzeń w rozwoju fizycznym dziecka, wtedy należy zwrócić się do terapeuty integracji sensorycznej.

Pierwsze miesiące faza głużenia

Okres melodii

Umiejętność unoszenia głowy, nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych, powstają przypadkowe dźwięki. Głużą wszystkie dzieci nawet głuche

Około 6 miesięcy faza gaworzenia

Okres melodii

Umiejętność siadania, dziecko naśladuje dźwięki, które usłyszało, zamierzone powtarzanie usłyszanych sylab.

1-2 rok

Okres wyrazu

Pozycja pionowa, wstawanie. Pojawiają się pierwsze wyrazy (mama, tata). Samogłoski: (a, o, u, i ,y ,e, spółgłoski p, b, m, d, t, n, k, ś)

2-3 rok

Okres zdania

Dziecko chodzi, pojawiają się proste zdania powinno wymawiać: p, b, n, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, ś , ź, ć, dź, ń, ki, gi, k, g, , ch, t, d, d, n, l

4-5 rok

Okres swoistej mowy dziecięcej

Pojawia się głoska r, czasem głoski: sz, ż, cz, dż. Nie należy zmuszać dziecka do wymawiania r na siłę.

5-6 rok życia
Wypowiedzi wielozdaniowe, utrwalone sa głoski sz, ż, cz, dż.

7 rok życia

Opanowana jest technika mówienia, ale proces rozwoju języka nadal trwa..

5-6 rok

Okres swoistej mowy dziecięcej

Wypowiedzi wielozdaniowe, utrwalone sa głoski sz, ż, cz, dż.

7 rok

Okres swoistej mowy dziecięcej

Opanowana jest technika mówienia, ale proces rozwoju języka nadal trwa..

Jakie Jakie mogą być przyczyny wad wymowy?

 1. Niska sprawność narządów artykulacyjnych.
 2. Zaburzenia percepcji słuchowa.
 3. Skrócenie wędzidełka języka.
 4. Brak pionizacji języka.
 5. Dysfunkcje połykowe.
 6. Anomalie w budowie warg i podniebienia.
 7. Anomalie w uzębieniu.
 8. Przerost migdałka gardłowego.
 9. Przebyte choroby, urazy, wypadki.
 10. Niekorzystne warunki środowiskowe (niewystarczający kontakt słowny i emocjonalny z dzieckiem, wadliwa artykulacja osób z najbliższego otoczenia).

Złoty okres

W rozwoju mowy dziecka istnieje „złoty okres”, który trwa od urodzenia do 3 roku życia, w tym czasie mowa u dzieci zdrowych rozwija się naturalnie, bez specjalnych ćwiczeń i nauczania. Pierwszymi nauczycielami dziecka są rodzice, oni powinni zapewnić dziecku optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy już od momentu jego narodzin.

Jak pomóc dziecku, w harmonijnym rozwoju mowy? Oto najważniejsze zalecenia:

 1. Poświęćmy szczególną uwagę dzieciom z ryzyka ciążowo-porodowego, tym, które nieprawidłowo zaczęły ssać pierś. Logopeda zleci tym dzieciom ćwiczenia usprawniające i stymulujące rozwój aparatu artykulacyjnego np.: masażu przełyku, policzków, warg, dziąseł, języka i podniebienia.
 2. Pamiętajmy, karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego i toru oddechowego.
 3. Zadbajmy, aby dziecko od urodzenia uczyło się oddychać przez nos. W trakcie zabaw i ćwiczeń oddechowych trzeba pogłębiać wdech nosem i wydłużać wydech ustami.
 4. Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Opowiadajmy dziecku, co przy nim robimy, o świecie wokół niego.
 5. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć, od 3 roku życia w jego diecie powinny się znaleźć: jabłka, marchewka i skórka od chleba.
 6. Stosujmy tzw. „kąpiel słowną”, powiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki, uczmy krótkich wierszy na pamięć, słuchajmy z dzieckiem programów dla nich.
 7. Niech zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze zagoszczą na stałe się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem.
 8. Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia, postarajmy się, aby rozmowa z nami była dla dziecka przyjemnością.
 9. Skonsultujmy się z logopedą, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z mowa naszego dziecka.

Terapia neurologopedyczna
takich zaburzeń jak:

 • niezakończonego lub opóźnionego rozwoju mowy
 • dzieci z niedosłuchem
 • autyzmu oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • afazji
 • alalii
 • niepełnosprawności intelektualnej

Dodatkowo :

 • masaż logopedyczny wg Swietłany Masgutowej
 • zajęcia kynoterapeutyuczne/dogoterapeutyczne