Pies terapeutyczny
Home

Pies terapeutyczny

Zajęcia z psem terapeutycznym podczas zajęć logopedycznych, neurologopedycznych i Montessori dla wszystkich! 

 

Wiemy, że psy pomagają dorosłym i dzieciom w terapii logopedycznej. Dzieci o wiele łatwiej budują więź emocjonalną ze zwierzętami. Przebywanie psa w trakcie terapii logopedcznej  usprawnia komunikację i pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, które dąży do kontaktu z psem na drodze werbalnej i poza werbalnej.

 

Zasadnicze działanie spotkań z psem to kontakt fizyczny ze zwierzęciem (głaskanie, przytulanie itp.) jak również nawiązanie więzi psychicznej z czworonogiem, co ułatwia proces efektywnego przeprowadzenia terapii mowy szczególnie u dzieci z zaburzeniami w sferze psychologicznej.

 

Dogoterapia, zdaniem specjalistów, największą efektywnością wykazuje się w rehabilitacji dzieci, które w większości przypadków wyjątkowo pozytywnie reagują na zabawę z czworonogiem.

 

Pozwala na otwarcie się psychologiczne na proces terapeutyczny i inne osoby, wzmacnia zaufanie i polepsza funkcje kognitywne (pamięć, koncentrację, postrzeganie, mowę i inne) Zastosowanie  psa w trakcie terapii logopedycznej powoduje u dziecka redukcję lęku, zmniejszenie poczucia samotności, a także poprawę nastroju, stymuluje funkcje poznawcze.

Dogoterapia stosowana jest na całym świecie jako regularne wsparcie terapeutyczne w szpitalach, na oddziałach dziecięcych. Wspomaga rekonwalescencję, zwiększa odporność pacjentów na trudne ćwiczenia, daje pozytywną motywację i przywraca zaufanie do siebie oraz innych.

Obecność psa podczas zajęć logopedycznych  aktywizuje dziecko, które ma problemy z komunikacją. Przebywanie pacjenta z psem wyzwala spontaniczną aktywność porozumiewania się dziecka w sferze słownej i pozajęzykowej.

Podczas terapii z czworonogiem dzieci:

  • podnoszą pewność siebie,
  • rozwijają umiejętność relaksacji, (kontakt fizyczny z psem)
  • przełamują lęki,
  •  rozwijają słownictwo, korygują wady wymowy,
  • są bardziej zmotywowane do pacy,
  • rozwijają umiejętność koncentracji i empatii,
  • rozwijają naturalną więź z naturą,
  • uczą się odpowiedzialności za zwierzę,
  • wzmacniają poczucie własnej wartości,
  • usprawnia pracę artykulatorów.

Obecność psa na zajęciach logopedycznych stanowi pomost między dzieckiem a terapeutą, pies jest swego rodzaju przyjacielem, który poprzez swoją obecność stwarza atmosferę akceptacji, relaksacji i otwiera dziecko na rozwój komunikacji.