Blog Masonry

wrzesień 14

Propozycje wspierania rozwoju mowy dziecka według koncepcji M. Montessori

Maria Montessori o słowie i mowie Maria Montessori uważała, że słowo stanowi podstawę rozwoju kultury, dlatego że tworzy ono wspólnotę myśli i kształtuje się wraz z ludzkim myśleniem. Dziecko do nazywania zauważonych faktów używa słowa, natomiast mowa stanowi przejaw zdolności intelektualnych ludzkiego ducha. Akt mowy wg badaczki jest zarówno wytworem natury jak i kultury, słowo jest nośnikiem myśli, przekazywanym dzięki mechanizmom biologicznym, które umożliwiają […]

Czytaj dalej