free bootstrap themes

Nasi specjaliści

Katarzyna Misiewicz-Janik

WYKSZTAŁCENIE

MobiriseNeurologopeda kliniczny
Uniwersytet Medyczny Worocław   

MobiriseLogopeda i glottodydaktyk
Uniwersytet Szczeciński Szczecin

CERTYFIKATY

Terapeuta intergacji sensorycznej
Polskie Towarzystwo Terapeutów Integracji Sensorycznej

Kurs Pedagogiki Marii Montessori
Polskie Stowarzyszenie Montessori 

Kurs Integracji Odruchów Twarzy
wg metody dr Swietłany Masgutowej  Adela Kusz-Przeradowska

Wykształcenie

MobiriseLogopeda i glottodydaktyk
Uniwersytet Szczeciński Szczecin

CERTYFIKATY

członek Polskiego Związku Logopedów