Gabinet logopedyczny

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Logopedia

Terapia logopedyczna ma postać „naukowej zabawy” dostosowanej do możliwości dziecka. Podczas zajęć logopedycznych wykorzystujemy metody: glottodydaktyczną, sensoryczną, pedagogiki montessori. Są to najbardziej efektywne, nowoczesne i przyjazna dziecku formy wspierania prawidłowego rozwoju mowy oraz umiejętności niezbędnych dziecku.

Glottodydaktyka

Innowacyjna metoda nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego. Pozwala w prostszy i logiczny sposób spojrzeć na rozwój językowy dziecka. Uczy przez zabawę czytania, pisania i ortografii.

Integracja Sensoryczna

Nowoczesna metoda autorstwa dr Jean Awers. Pomaga dzieciom z zaburzeniami sensorycznymi. Umożliwia dziecku wzmocnić procesy nerwowe leżące u podstaw integracji sensorycznej.
Zapraszamy na synapsa.szczecin.pl

Pedagogika Marii Montessori

Twórczyni pedagogiki proklamował konieczność zapewnienia dziecku swobody wyboru i rozwijania samodzielnego myślenia, mawiała ”Dziecku trzeba pomóc tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. Nadmiar pomocy przeszkadza dziecku”.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje i porady.